Skip to main content

Troml-fajer značenje

šta znači Troml-fajer

Na latinici: Definicija i značenje reči Troml-fajer (nem. Trommel-feuer) vojska: brza paljba velikog broja artiljerijskih oruđa, uraganska, „bubnjarska" vatra.

Reč Troml-fajer napisana unazad: troml-fajer i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нем. Троммел-феуер) вој. брза паљба великог броја артиљеријских оруђа, ураганска, „бубњарска" ватра.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t