Skip to main content

Trompetina značenje

šta znači Trompetina

Na latinici: Definicija i značenje reči Trompetina (ital. trompettina) muz. mala truba sa nežnim tonom.

Reč Trompetina napisana unazad: trompetina i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. тромпеттина) муз. мала труба са нежним тоном.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t