Skip to main content

Tromplej značenje

šta znači Tromplej

Na latinici: Definicija i značenje reči Tromplej (fr. trompe-1-oeil)slikarstvo: u reali-stičkom postupku način da se na dvodi-menzionalnoj površini slike stvori prividan utisak dubine i (iluzija) stvarnosti;figurativno: varka, prividnost.

Reč Tromplej napisana unazad: tromplej i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. тромпе-1-оеил) слик. у реали-стичком поступку начин да се на дводи-мензионалној површини слике створи привидан утисак дубине и (илузија) стварности; фиг. варка, привидност.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t