Skip to main content

Trona značenje

šta znači Trona

Na latinici: Definicija i značenje reči Trona (šp., port. tropa) karavana sa mazgama u Latinskoj Americi.

Reč Trona napisana unazad: trona i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (шп., порт. тропа) каравана са мазгама у Латинској Америци.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t