Skip to main content

Tropi značenje

šta znači Tropi

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropi (od grčke reči: trope obrt, okret) 1. pl. povratni-ci: a) astr. svaki od dva kruga nebeske lopte (trop Raka i trop Kozoroga) parale-lan sa nebeskim polutarom, ekvatorom, na odstojanju oko 23°28- severne i južno od ovoga, dodiruje ekliptiku u solsticijal-nim tačkama; b) geogr. svaki od dva uporednika na Zemljinoj površini (koji odgovaraju nebeskim krugovima pod a) i imaju iste nazive) na odstojanju oko 23°28- sever-no i južno od Zemljinog polutara koji čini granicu žarkoga pojasa, tropske zone; 2. poet. v. trop.

Reč Tropi napisana unazad: tropi i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. тропе обрт, окрет) 1. пл. повратни-ци: а) астр. сваки од два круга небеске лопте (троп Рака и троп Козорога) парале-лан са небеским полутаром, екватором, на одстојању око 23°28- северне и јужно од овога, додирује еклиптику у солстицијал-ним тачкама; б) геогр. сваки од два упоредника на Земљиној површини (који одговарају небеским круговима под а) и имају исте називе) на одстојању око 23°28- север-но и јужно од Земљиног полутара који чини границу жаркога појаса, тропске зоне; 2. поет. в. троп.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t