Skip to main content

Tropikal značenje

šta znači Tropikal

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropikal vrsta lake tkanine, pogodna da se nosi za vreme velikih („tropskih") vrućina.

Reč Tropikal napisana unazad: tropikal i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: врста лаке тканине, погодна да се носи за време великих („тропских") врућина.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t