Skip to main content

Tropikus značenje

šta znači Tropikus

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropikus (od grčke reči: tropik6s sc. kyklos) geogr. povratnik.

Reč Tropikus napisana unazad: tropikus i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тропик6с сц. кyклос) геогр. повратник.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t