Skip to main content

Tropon značenje

šta znači Tropon

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropon (od grčke reči: trepho hranim, trophe) hranljivi preparat koji se sastoji od rastvorlji-vih i lako probavljivih biljnih i živo-tinjskih belančevina.

Reč Tropon napisana unazad: tropon i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. трепхо храним, тропхе) хранљиви препарат који се састоји од растворљи-вих и лако пробављивих биљних и живо-тињских беланчевина.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t