Skip to main content

Trotoar značenje

šta znači Trotoar

Na latinici: Definicija i značenje reči Trotoar (fr. trottoir) pešački pločnik, ulična pešačka staza.

Reč Trotoar napisana unazad: trotoar i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. троттоир) пешачки плочник, улична пешачка стаза.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t