Skip to main content

Tula-metal značenje

šta znači Tula-metal

Na latinici: Definicija i značenje reči Tula-metal masa od srebra, belog bakra, olova i sumpora koja se umeće na fino gravirane srebrne kutije (tula-doze), elegantne noževe, kašike i dr. i obrađuje slično emajlu (naziv po ruskom gradu Tula, gde je pronađen).

Reč Tula-metal sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: маса од сребра, белог бакра, олова и сумпора која се умеће на фино гравиране сребрне кутије (тула-дозе), елегантне ножеве, кашике и др. и обрађује слично емајлу (назив по руском граду Тула, где је пронађен).


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t