Skip to main content

Tulumina značenje

šta znači Tulumina

Na latinici: Definicija i značenje reči Tulumina (tur.) velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vinogradara.

Reč Tulumina sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур.) велика мешина; такође: порез који су некада спахије узимале од виноградара.


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t