Skip to main content

Tulipan značenje

šta znači Tulipan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tulipan (od latinske reči: tulipa, pere. diilbend) bog. lala, cvet iz familije ljiljana (nazvan zbog sličnosti sa turbanom).

Reč Tulipan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. тулипа, пере. диилбенд) бог. лала, цвет из фамилије љиљана (назван због сличности са турбаном).


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t