Skip to main content

Tulipomanija značenje

šta znači Tulipomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tulipomanija (od latinske reči: tulipa, od grčke reči: mania pomama, strast) strasna ljubav prema tulipa-nima (lalama).

Reč Tulipomanija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. тулипа, грч. маниа помама, страст) страсна љубав према тулипа-нима (лалама).


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t