Skip to main content

Tulumba značenje

šta znači Tulumba

Na latinici: Definicija i značenje reči Tulumba (ital. tromba,od turske reči: tulumba) 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta slatkih zalivenih kolača u obliku malih krastavaca.

Reč Tulumba sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. тромба, тур. тулумба) 1. шмрк за црпљење воде или за гашење пожара; пумпа; 2. врста слатких заливених колача у облику малих краставаца.


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t