Skip to main content

Tula značenje

šta znači Tula

Na latinici: Definicija i značenje reči Tula radovi od srebra ukrašeni umetnutim malim šarama, mustrama, koji se izrađuju u ruskom gradu Tuli; tula-srebro.

Reč Tula sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: радови од сребра украшени уметнутим малим шарама, мустрама, који се израђују у руском граду Тули; тула-сребро.


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t