Skip to main content

Tularemija značenje

šta znači Tularemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tularemija (od grčke reči: haima krv)medicina: zarazna zečja bolest u Tularskoj oblasti (Kali-fornija), slična kugi; na ljude se prenosi insektima

Reč Tularemija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. хаима крв) мед. заразна зечја болест у Туларској области (Кали-форнија), слична куги; на људе се преноси инсектима


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t