Skip to main content

Tulbe značenje

šta znači Tulbe

Na latinici: Definicija i značenje reči Tulbe (arap. turba,od turske reči: turbe) grobnica, ka-pela nad grobom (turskih careva i velikaša); turbe.

Reč Tulbe sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. турба, тур. турбе) гробница, ка-пела над гробом (турских царева и великаша); турбе.


Tulumina velika mešina; takođe: porez koji su nekada spahije uzimale od vino...
Tulumba 1. šmrk za crpljenje vode ili za gašenje požara; pumpa; 2. vrsta sl...
Tulum mešina, npr. za vino; fig. prazne glave, nesabran čovek....
Tulipomanija strasna ljubav prema tulipa-nima ....
Tulipan bog. lala, cvet iz familije ljiljana . ...
Tulijum hem. element iz grupe obojenih retkih zemalja, atomska masa 168,93,...
Sve reči na slovo t