Skip to main content

Tuš značenje

šta znači Tuš

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuš (fr. touche dodir, dodirivanje) 1. muz. dir ka (na klaviru); 2. draženje, vređanje, uvreda; 3.slikarstvo: prenošenje boje kičicom; poslednji potez kičicom; naknadno stavljanje tamne boje na sliku; 4. vrsta finog kineskog crnog mastila koje se spravlja od najfinije čađi, dobivene sagorevanjem kamfora; 5. svečano pozdravljanje dobo-šem i trubama, naročito posle održane zdravice. (Kod nas se pogrešno upotrebljava i mesto duš.)

Reč Tuš sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. тоуцхе додир, додиривање) 1. муз. дир ка (на клавиру); 2. дражење, вређање, увреда; 3. слик. преношење боје кичицом; последњи потез кичицом; накнадно стављање тамне боје на слику; 4. врста финог кинеског црног мастила које се справља од најфиније чађи, добивене сагоревањем камфора; 5. свечано поздрављање добо-шем и трубама, нарочито после одржане здравице. (Код нас се погрешно употребљава и место душ.)


Tuširati dirnuti, dodirivati; pilati, ispitivati pipanjem ; dirnuti, dirati,...
Tuše 1. sa. u rvanju: trenutak kada rvač koji je na zemlji dodirne obema...
Tuš 1. muz. dir ka ; 2. draženje, vređanje, uvreda; 3. slik. prenošenje...
Tuskulanum čuvena vila Ciceronova u blizini Tuskuluma , u starom Lacijumu, gde ...
Sve reči na slovo t