Skip to main content

Tuše značenje

šta znači Tuše

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuše (fr. toucher) 1. sa. u rvanju: trenutak kada rvač koji je na zemlji dodirne obema plećkama zemlju, što znači da je pobeđen; 2. muz. razlika u jačini udara u dirke (kod klavira).

Reč Tuše sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. тоуцхер) 1. са. у рвању: тренутак када рвач који је на земљи додирне обема плећкама земљу, што значи да је побеђен; 2. муз. разлика у јачини удара у дирке (код клавира).


Tuširati dirnuti, dodirivati; pilati, ispitivati pipanjem ; dirnuti, dirati,...
Tuše 1. sa. u rvanju: trenutak kada rvač koji je na zemlji dodirne obema...
Tuš 1. muz. dir ka ; 2. draženje, vređanje, uvreda; 3. slik. prenošenje...
Tuskulanum čuvena vila Ciceronova u blizini Tuskuluma , u starom Lacijumu, gde ...
Sve reči na slovo t