Skip to main content

Tuširati značenje

šta znači Tuširati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuširati (fr. toucher) dirnuti, dodirivati; pilati, ispitivati pipanjem (npr. ženu da li je trudna); dirnuti, dirati, ganuti, tronuta; vređati, uvrediti; crtati ili slikati tušem; vodene boje prenositi kičicom. (Kod nas se pogrešno upotrebljava i mesto duširati.)

Reč Tuširati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. тоуцхер) дирнути, додиривати; пилати, испитивати пипањем (нпр. жену да ли је трудна); дирнути, дирати, ганути, тронута; вређати, увредити; цртати или сликати тушем; водене боје преносити кичицом. (Код нас се погрешно употребљава и место душирати.)


Tuširati dirnuti, dodirivati; pilati, ispitivati pipanjem ; dirnuti, dirati,...
Tuše 1. sa. u rvanju: trenutak kada rvač koji je na zemlji dodirne obema...
Tuš 1. muz. dir ka ; 2. draženje, vređanje, uvreda; 3. slik. prenošenje...
Tuskulanum čuvena vila Ciceronova u blizini Tuskuluma , u starom Lacijumu, gde ...
Sve reči na slovo t