Skip to main content

Tuskulanum značenje

šta znači Tuskulanum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuskulanum (latinski Tusculanum) čuvena vila Ciceronova u blizini Tuskuluma (danas Fraskati), u starom Lacijumu, gde je proveo svoje najsretnije časove; otudafigurativno: mirno seosko boravište nekog naučnika ili državnika.

Reč Tuskulanum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. Тусцуланум) чувена вила Цицеронова у близини Тускулума (данас Фраскати), у старом Лацијуму, где је провео своје најсретније часове; отуда фиг. мирно сеоско боравиште неког научника или државника.


Tuširati dirnuti, dodirivati; pilati, ispitivati pipanjem ; dirnuti, dirati,...
Tuše 1. sa. u rvanju: trenutak kada rvač koji je na zemlji dodirne obema...
Tuš 1. muz. dir ka ; 2. draženje, vređanje, uvreda; 3. slik. prenošenje...
Tuskulanum čuvena vila Ciceronova u blizini Tuskuluma , u starom Lacijumu, gde ...
Sve reči na slovo t