Skip to main content

Urea značenje

šta znači Urea

Na latinici: Definicija i značenje reči Urea (od grčke reči: uron)medicina: mokraćna tvar, mokraćevina (CON2HJ

Reč Urea sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. урон) мед. мокраћна твар, мокраћевина (ЦОН2ХЈ


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u