Skip to main content

Uretritis značenje

šta znači Uretritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretritis (od grčke reči: urethra) med, zapaljenje mokraćne cevi.

Reč Uretritis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. уретхра) мед, запаљење мокраћне цеви.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u