Skip to main content

Uretrizam značenje

šta znači Uretrizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretrizam (od grčke reči: urethra)medicina: grč mokraćne cevi.

Reč Uretrizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. уретхра) мед. грч мокраћне цеви.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u