Skip to main content

Urede značenje

šta znači Urede

Na latinici: Definicija i značenje reči Urede (latinski uredo svrab koji peče; snet) 1.medicina: osip koji peče; 2. bog. snet, gara

Reč Urede sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. уредо свраб који пече; снет) 1. мед. осип који пече; 2. бог. снет, гара


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u