Skip to main content

Urencia značenje

šta znači Urencia

Na latinici: Definicija i značenje reči Urencia (latinski urere goreti, žeći, sagoreti, urentia) pl.medicina: sredstva za nagrizanje, za najedanje

Reč Urencia sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. урере горети, жећи, сагорети, урентиа) пл. мед. средства за нагризање, за наједање


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u