Skip to main content

Ureter značenje

šta znači Ureter

Na latinici: Definicija i značenje reči Ureter (od grčke reči: ureter)zoologija: mokraćni sprovod-nik, mokraćovod.

Reč Ureter sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. уретер) зоол. мокраћни спровод-ник, мокраћовод.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u