Skip to main content

Ureteralgija značenje

Šta znači Ureteralgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ureteralgija (od grčke reči: ureter, algos bol)medicina: bol u mokraćovodu.

Reč Ureteralgija napisana unazad: ajiglareteru

Ureteralgija se sastoji od 12 slova.

Šta je Ureteralgija

На Ћирилици: (грч. уретер, алгос бол) мед. бол у мокраћоводу.

Slično: 
Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u