Skip to main content

Ureteritis značenje

Šta znači Ureteritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ureteritis (od grčke reči: ureter) med zapaljenje mokraćovrda.

Reč Ureteritis napisana unazad: sitireteru

Ureteritis se sastoji od 10 slova.

Šta je Ureteritis

На Ћирилици: (грч. уретер) мед запаљење мокраћоврда.

Slično: 
Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u