Skip to main content

Ureterolit značenje

šta znači Ureterolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Ureterolit (od grčke reči: ureter, lithos kamen)medicina: kamičak u mokraćovodu.

Reč Ureterolit sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. уретер, литхос камен) мед. камичак у мокраћоводу.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u