Skip to main content

Uretičan značenje

šta znači Uretičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretičan (od grčke reči: uretik6s) mokraćni, koji se tiče mokraće; koji goni na mokrenje.

Reč Uretičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. уретик6с) мокраћни, који се тиче мокраће; који гони на мокрење.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u