Skip to main content

Uretika značenje

šta znači Uretika

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretika (od grčke reči: uretikos koji tera na mokrenje) pl. med. sredstva koja teraju na mokrenje.

Reč Uretika sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. уретикос који тера на мокрење) пл. мед. средства која терају на мокрење.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u