Skip to main content

Uretra značenje

šta znači Uretra

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretra (od grčke reči: urethra)zoologija: mokraćna cev, mokraćni kanal

Reč Uretra sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. уретхра) зоол. мокраћна цев, мокраћни канал


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u