Skip to main content

Uretralgija značenje

Šta znači Uretralgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretralgija (od grčke reči: urethra, algos bol)medicina: bol u mokraćnoj cevi

Reč Uretralgija napisana unazad: ajiglarteru

Uretralgija se sastoji od 11 slova.

Šta je Uretralgija

На Ћирилици: (грч. уретхра, алгос бол) мед. бол у мокраћној цеви

Slično: 
Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u