Skip to main content

Uretralni značenje

šta znači Uretralni

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretralni (od grčke reči: urethra, od latinske reči: urethralis) koji pripada mokraćnoj cevi; uretralna struktura suženje (ili: suženost) mokraćne cevi.

Reč Uretralni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. уретхра, нлат. уретхралис) који припада мокраћној цеви; уретрална структура сужење (или: суженост) мокраћне цеви.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u