Skip to main content

Urocela značenje

Šta znači Urocela

Na latinici: Definicija i značenje reči Urocela (od grčke reči: uron, kele prosutost, prodor, kila) med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u nju.

Reč Urocela napisana unazad: alecoru

Urocela se sastoji od 7 slova.

Šta je Urocela

На Ћирилици: (грч. урон, келе просутост, продор, кила) мед. мокраћна кила, надувеност муд-не кесице услед излива мокраће у њу.

Slično: 
Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u