Skip to main content

Urocistitis značenje

šta znači Urocistitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Urocistitis (od grčke reči: uron, k^stis)medicina: zapaljenje mokraćnog mehura.

Reč Urocistitis sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, к^стис) мед. запаљење мокраћног мехура.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u