Skip to main content

Urotropin značenje

šta znači Urotropin

Na latinici: Definicija i značenje reči Urotropin (od grčke reči: uron, tropos obrt, okret)farmacija: lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćne kiseline i tera na mokrenje; upotrebljava se kod gi-hta i katara mokraćnog mehura.

Reč Urotropin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, тропос обрт, окрет) фарм. лек од формалдехкда и амонијака, утиче на растварање мокраћне киселине и тера на мокрење; употребљава се код ги-хта и катара мокраћног мехура.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u