Skip to main content

Urokriterijum značenje

šta znači Urokriterijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Urokriterijum (od grčke reči: uron, kriterion znak za upravljanje, merilo)medicina: znak, simptom čega u mokraći.

Reč Urokriterijum sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, критерион знак за управљање, мерило) мед. знак, симптом чега у мокраћи.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u