Skip to main content

Urokritika značenje

šta znači Urokritika

Na latinici: Definicija i značenje reči Urokritika (od grčke reči: uron, kritikos presudan)medicina: pregled (ili: ispitivanje) mokraće; urokritični znaci ili urokritika znaci koji su se pokazali u mokraći.

Reč Urokritika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, критикос пресудан) мед. преглед (или: испитивање) мокраће; урокритични знаци или урокритика знаци који су се показали у мокраћи.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u