Skip to main content

Urolit značenje

šta znači Urolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Urolit (od grčke reči: uron, lithos kamen)medicina: mokraćni kamen.

Reč Urolit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, литхос камен) мед. мокраћни камен.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u