Skip to main content

Urologija značenje

šta znači Urologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Urologija (od grčke reči: uron, logia nauka)medicina: grana medicine koja ispituje i proučava bolesti mokraćnih organa i bavi se njihovim lečenjem, nauka o mokraći.

Reč Urologija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, логиа наука) мед. грана медицине која испитује и проучава болести мокраћних органа и бави се њиховим лечењем, наука о мокраћи.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u