Skip to main content

Uromanpca značenje

šta znači Uromanpca

Na latinici: Definicija i značenje reči Uromanpca (od grčke reči: uron, manteia predskazivanje, gatanje, proricanje) vračanje (ili: gatanje, proricanje) po mokraći.

Reč Uromanpca sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, мантеиа предсказивање, гатање, прорицање) врачање (или: гатање, прорицање) по мокраћи.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u