Skip to main content

Uropoetičan značenje

šta znači Uropoetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Uropoetičan (od grčke reči: uron, poieo pravim, stvaram) zool. koji se tiče stvaranje mokraće; uropoetični sistem deo urogenitalnog smg stema koji služi lučenju mokraće.

Reč Uropoetičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. урон, поиео правим, стварам) зоол. који се тиче стварање мокраће; уропоетични систем део урогениталног смг стема који служи лучењу мокраће.


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u