Skip to main content

Vaga značenje

Šta znači Vaga

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaga (nem. Wage) sprava za upoređenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima)to jest za određivanje težine tela; terazije, kantar.

Reč Vaga napisana unazad: agav

Vaga se sastoji od 4 slova.

Šta je Vaga

На Ћирилици: (нем. Wаге) справа за упоређење непознатих маса са познатим (теговима) тј. за одређивање тежине тела; теразије, кантар.

Slično: 
Vagon-salon salonski vagon, salonska železnička kola....
Vagon restoran kola za ručavanje....
Vagon-li kola za spavanje. ...
Vagonet mala teretna kola koja se kreću po pružnicama , mali vagon....
Vagon železnička ili tramvaj-ska kola....
Vaginoskopija med. pregled vagine pomoću naročitog ogledala ....
Sve reči na slovo V