Skip to main content

Vagon značenje

šta znači Vagon

Na latinici: Definicija i značenje reči Vagon (eng. waggon) železnička ili tramvaj-ska kola.

Reč Vagon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. wаггон) железничка или трамвај-ска кола.


Vagon-salon salonski vagon, salonska železnička kola....
Vagon restoran kola za ručavanje....
Vagon-li kola za spavanje. ...
Vagonet mala teretna kola koja se kreću po pružnicama , mali vagon....
Vagon železnička ili tramvaj-ska kola....
Vaginoskopija med. pregled vagine pomoću naročitog ogledala ....
Sve reči na slovo v