Skip to main content

Vagon restoran značenje

šta znači Vagon restoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Vagon restoran (fr. wagon-restaurant) (železnička) kola za ručavanje.

Reč Vagon restoran sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. wагон-рестаурант) (железничка) кола за ручавање.


Vagon-salon salonski vagon, salonska železnička kola....
Vagon restoran kola za ručavanje....
Vagon-li kola za spavanje. ...
Vagonet mala teretna kola koja se kreću po pružnicama , mali vagon....
Vagon železnička ili tramvaj-ska kola....
Vaginoskopija med. pregled vagine pomoću naročitog ogledala ....
Sve reči na slovo v