Skip to main content

Vaginoskopija značenje

šta znači Vaginoskopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaginoskopija (latinski vagina, od grčke reči: skopeo gledam)medicina: pregled vagine pomoću naročitog ogledala (spekuluma).

Reč Vaginoskopija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. вагина, грч. скопео гледам) мед. преглед вагине помоћу нарочитог огледала (спекулума).


Vagon-salon salonski vagon, salonska železnička kola....
Vagon restoran kola za ručavanje....
Vagon-li kola za spavanje. ...
Vagonet mala teretna kola koja se kreću po pružnicama , mali vagon....
Vagon železnička ili tramvaj-ska kola....
Vaginoskopija med. pregled vagine pomoću naročitog ogledala ....
Sve reči na slovo v