Skip to main content

Vagon-li značenje

šta znači Vagon-li

Na latinici: Definicija i značenje reči Vagon-li (fr. wagon-lit) (železnička) kola za spavanje.

Reč Vagon-li napisana unazad: il-nogaV i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. wагон-лит) (железничка) кола за спавање.

Slično: 
Vagon-salon salonski vagon, salonska železnička kola....
Vagon restoran kola za ručavanje....
Vagon-li kola za spavanje. ...
Vagonet mala teretna kola koja se kreću po pružnicama , mali vagon....
Vagon železnička ili tramvaj-ska kola....
Vaginoskopija med. pregled vagine pomoću naročitog ogledala ....
Sve reči na slovo v