Skip to main content

Vagati značenje

šta znači Vagati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vagati (nem. wagen) određivati težinu tela na terazijama, meriti na kantar.

Reč Vagati sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. wаген) одређивати тежину тела на теразијама, мерити на кантар.


Vagon-salon salonski vagon, salonska železnička kola....
Vagon restoran kola za ručavanje....
Vagon-li kola za spavanje. ...
Vagonet mala teretna kola koja se kreću po pružnicama , mali vagon....
Vagon železnička ili tramvaj-ska kola....
Vaginoskopija med. pregled vagine pomoću naročitog ogledala ....
Sve reči na slovo v